ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) PC Download / Windows 7.8.10 / MAC

ထီ - Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) PC Download / Windows 7.8.10 / MAC

ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) is the newest Lifestyle release developed and published by Rurouni Kaung. Today we will show you how can you download and install it on your PC using Android Emulator. So sit tight and just follow the step to step Guide on ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) PC – Free Download.

App Description / Key Features


You can check Aung Bar Lay lottery ticket quickly and conveniently in Myanmar and world wide, which is drawn on the first day of every month.

Hti Pauk Sin app provides the most accurate and fastest lottery result in Myanmar.
It provides only (1000 Tan draw) from draw number 1 to the latest one. It allows you to check multiple lottery tickets at a time.

User will able to check multiple Aung Bar Lay lottery tickets (Htee or Hti) by adding in three different ways in this Hti Pauk Sin app,
1) One lottery tickets by tickets
2) Same alphabet with different numbers (up to 99 lottery tickets at a time)
3) Different alphabet with same number (up to 66 lottery tickets at a time)

In order to fill tickets to check results, choose one of the options from above.
(A) For option (1) choose alphabet “Ka” to “KaAa” then fill in 6-digit numbers.
(B) For option (2) choose alphabet “Ka” to “KaAa” then fill in 4-digit numbers first, then fill in 2-digits “from” and “to” boxes.
(C) For option (3) choose alphabet “Ka” to “KaAa” in “from” and “to” boxes first, then “KaAa” then fill in 6-digit numbers.

Users will able to check as many Aung Bar Lay lottery ticket (Htee or Hti) as they can. Hti Pauk Sin application does not limit how many Aung Bar Lay lottery tickets (Htee or Hti) users enter.

We wish you good luck!

p.s. Email Us if your application has a problem
rurounikaung@hotmail.com

This app is developed and provided independent of the involvement of Myanmar Lottery. To the extent that the reporting of lottery result may be inaccurate, please note that such inaccuracies are not the responsibility of and should not be attributed to Myanmar Lottery.

For more information, please visit https://aung-bar-lay.web.app or follow us on Facebook at https://fb.me/htipauksin

(Unicode)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လစဥ်၁ရက်နေ့ ထွက်သော အောင်ဘာလေ သိန်းဆုမဲများကို ထီပေါက်စဥ် အပ်ပလီကေးရှင်း (ထီပေါက်စဥ်) နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ တိုက်စစ်လို့ရပါပြီ။
အကြိမ်ရေ (​၁) မှ နောက်ဆုံးအထိထွက်ခဲ့သော အောင်ဘာလေ သိန်းဆုမဲများကို အပ်ပလီကေးရှင်း (ထီပေါက်စဥ်) မှတစ်ဆင့် တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ ထီတိုက် မည်ဆိုပါက အပ်ပလီကေးရှင်း အတွင်း၌ နည်းလမ်း (၃) မျိုး ဖြင့်တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။
(က) တစ် စောင်းချင်း ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
(ခ) အက္ခရာတူ ဂဏန်းမတူ စောင်ရေ ၉၉ အထိ ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
(ဂ) အက္ခရာမတူ ဂဏန်းတူ (မွှာရှယ်) စောင် ရေ ၆၆ အထိ ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
လွယ်ကူစွာ တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။

ထီလက်မှတ် ထည့်သွင်းရန် တစ်စောင်ချင်း (သို့) အက္ခရာတူ ဂဏန်းမတူ (သို့) အက္ခရာမတူ ဂဏန်းတူ ကို ရွေးချယ်၍ စတင်ပါ။
(က) တစ်စောင်ချင်း ထည့်သွင်းရာတွင် အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ တစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ၆လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်။
(ခ) အက္ခရာတူဂဏန်းမတူ ထည့်သွင်းရာတွင် အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ တစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ပထမ ၄ လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်၊ နောက်တွင် ၀၀ မှ ၉၉ မည့်သည့်ဂဏန်းမဆို နှစ်လုံး ထည့်သွင်းလို့ရပါ သည်။
(ဂ) အက္ခရာမတူဂဏန်းတူ (မွှာရှယ်) ထည့်သွင်း အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ နှစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ၆လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်။

တိုက်စစ်နိုင်သည့် စောင်ရေ ပမာဏကို မကန့်သတ်ထား သောကြောင့် တစ်စောင် မှသည် အုပ်ရေ တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်၊ တစ်သောင်း၊ တစ်သိန်းမက ကို စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း တိကျမှန်ကန်စွာ တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။

ထီတိုက်မယ် ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် သင့်ရဲ့ထီလက်မှတ်ပေါက်မပေါက်ကိုသိရှိနိုင် ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ https://aung-bar-lay.web.app (သို့မဟုတ်) https://fb.me/htipauksin သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

Summary

Ask about our opinion, ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) provides a few new features which make it very entertaining, Thus getting highly recommended by us.
Also Read: Халва — Совкомбанк on PC (Windows / MAC)

Download and Install ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) on PC

To download and install ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) for PC, just follow the following steps:

  1. At first, You have to download and Android emulators like BlueStacks.
  2. Once the Bluestack is downloaded. Open it, Now the procedure is same as to use the Android phone.
  3. Enter your Google ID which you are using on Playstore. If you don’t have then create a new one.
  4. Now the Android screen will appear on Bluestacks, open the Play store from the menu.
  5. Type ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) on the search bar and go for it.
  6. Click on the install button and wait for the completion.
  7. That’s all, enjoy ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) on PC.

Download ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) for Android and Tablets

Google Play Store Link

More ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) Tips Using Bluestacks

  • For some reason if you are unable to do it using Bluestacks, you can try other Emulators/OS(e.g Andyroid, iPadian, Knox App Player or Remix OS).
  • Sometimes when using ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result), Bluestacks ask your fee to pay but gives you the option to download some apps. Every time it asks you just select “Install apps” and continue using it free.
  • You can configure your keys inside Bluestacks. You can map specific key to a specific location. And there is options for tilt, swipe, tap, move up/down/right/left…etc

I hope you enjoyed this guide, please rate and share. If you face any problems running ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) on your PC or any other issues, leave a comment below.

About Alex Miller 12813 Articles
Alex Miller is a bestselling Tech author currently working here. His work has received a lot of appreciation from users and is being made to work hard to meet the user's expectations.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*