สอบติดข้าราชการ New App on Andriod – Use on PC

สอบติดข้าราชการ New App on Andriod - Use on PC

สอบติดข้าราชการ is a free Education App which is available on all Android devices including smartphones and tablets. Today we will show you how can you download and install it on your PC using Android Emulator. So sit tight and just follow the step to step Guide on สอบติดข้าราชการ PC – Free Download.

App Description / Key Features


เบื่อแบกหนังสือ เบื่อต้องหาที่นั่งฝึกทำข้อสอบ เบื่อไปซื้อหนังสือเตรียมสอบ เบื่อหาข้อมูลสอบ เบื่อว่าทำไมสอบไม่ติด
“สอบติดข้าราชการ” ช่วยได้ แอปพลิเคชันที่รวมข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบเข้ารับราชการพร้อมเฉลยละเอียด วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติดให้มากขึ้น ยิ่งทำข้อสอบเยอะโอกาสในการสอบติดยิ่งมีมากขึ้น

ทำไมต้อง สอบติดข้าราชการ

– มีข้อสอบมากที่สุดในระบบออนไลน์ขณะนี้และอัพเดทข้อสอบใหม่ตลอด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
– ระบบการแสดงผลข้อสอบและสูตรคณิตศาสตร์ถูกต้องตามมาตรฐาน
– ทำข้อสอบเสร็จสามารถรู้คะแนนได้ทันที
– วิเคราะห์คะแนนสอบโดยอิงจากคะแนนย้อนหลัง 15 ปีว่าจะมีโอกาสสอบติดได้มากแค่ไหน
– มีระบบจับเวลาเสมือนนั่งอยู่ในห้องสอบจริงเพื่อทำให้มีการจัดสรรเวลาได้ดีในห้องสอบจริง
– วิเคราะห์จุดอ่อนว่าวิชาหรือบทไหนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนให้ดีขึ้นในวิชานั้นๆ
– เก็บสถิติคะแนนในการทำข้อสอบในแต่ละครั้งเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาในการทำข้อสอบ
– มี leaderboard เพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆคนอื่น
– มีระบบ notification เรื่องการสมัครสอบและวันสอบทั่วทั้งประเทศ เพื่อจะไม่พลาดในการสมัครและการเตรียมตัวสอบ
– สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องแบกหนังสือหนักๆอีกต่อไป
– สะดวกในการฝึกทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หรือในห้องน้ำก็ตาม

หากนักเขียน, อาจารย์หรือ สนพ. ต้องการติดต่อลงข้อสอบสามารถติดต่อได้ที่ support@sobitd.me

Summary

สอบติดข้าราชการ provides a quality experience and great visuals, so if you ask about our opinion we recommend its use for greater entertainment.
Also Read: Haystack TV: Local & World News – Free New App on Andriod – Use on PC

Download and Install สอบติดข้าราชการ on PC

To download and install สอบติดข้าราชการ for PC, just follow the following steps:

  1. At first, You have to download and Android emulators like BlueStacks.
  2. Once the Bluestack is downloaded. Open it, Now the procedure is same as to use the Android phone.
  3. Enter your Google ID which you are using on Playstore. If you don’t have then create a new one.
  4. Now the Android screen will appear on Bluestacks, open the Play store from the menu.
  5. Type สอบติดข้าราชการ on the search bar and go for it.
  6. Click on the install button and wait for the completion.
  7. That’s all, enjoy สอบติดข้าราชการ on PC.

Download สอบติดข้าราชการ for Android and Tablets

Google Play Store Link

More สอบติดข้าราชการ Tips Using Bluestacks

  • For some reason if you are unable to do it using Bluestacks, you can try other Emulators/OS(e.g Andyroid, iPadian, Knox App Player or Remix OS).
  • Sometimes when using สอบติดข้าราชการ, Bluestacks ask your fee to pay but gives you the option to download some apps. Every time it asks you just select “Install apps” and continue using it free.
  • You can configure your keys inside Bluestacks. You can map specific key to a specific location. And there is options for tilt, swipe, tap, move up/down/right/left…etc

I hope you enjoyed this guide, please rate and share. If you face any problems running สอบติดข้าราชการ on your PC or any other issues, leave a comment below.

Rate this post
About Alex Miller 12814 Articles
Alex Miller is a bestselling Tech author currently working here. His work has received a lot of appreciation from users and is being made to work hard to meet the user's expectations.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*